Gold Bar GCP

Gold Bar GCP

Purity 999.9.Berat 1g,10g,20g,50g.100g

Gold Bar GCP
Kasturi Emas

Kasturi Emas

Wangian Sunnah Kasturi Emas,kasturi putih dan Al-Jannah

Kasturi Emas
Dinar GCP

Dinar GCP

Purity 999.9.Berat 4.25g.Diameter 23mm

Dinar GCP
Silver Bar

Silver Bar

Purity 999.Berat 10g,20g,50g,100g

Silver Bar
Dictionary Safety Box

Dictionary Safety Box

Berat 0.68kg,Saiz 23cm

Dictionary Safety Box
Tukar Ke Simpanan Emas

Tukar Rokok ke Simpanan Emas

Daripada beli rokok lebih baik MULAKAN simpana Emas

Tukar Rokok kepada Simpanan Emas
Showing posts with label Agama. Show all posts
Showing posts with label Agama. Show all posts

22 Jun 2012


Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Parameter Pelaburan Emas. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:

Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada Y. Bhg. Prof. Dr. Ashraf Md. Hashim dan Y. Bhg. Ustaz Lokmanulhakim bin Hussain daripada Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam (ISRA), Muzakarah bersetuju menerima dan memperakukan Parameter Pelaburan Emas seperti berikut:Syarat Umum Jual Beli

1. Transaksi jual beli emas mestilah memenuhi semua rukun jual beli yang digariskan oleh Syarak, iaitu pihak yang berakad, item pertukaran, dan sighah menurut ’uruf yang diamalkan. Jika sekiranya suatu transaksi tidak memenuhi salah satu rukun jual beli, transaksi tersebut dikira tidak sah.

Pihak Yang Berakad

2. Pihak yang berakad mestilah orang yang mempunyai kelayakan melakukan kontrak (Ahliyyah al-Ta’aqud) iaitu dengan memenuhi kriteria berikut:
Nukilan Faizal FA

4 Jun 2012

FIRMAN ALLAH SWT MAKSUDNYA:

14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).


[186] yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

1.Perempuan

Semua manusia suka perempuan. Lelaki meminati perempuan. Itu normal namanya. Perempuan meminati perempuan sebab gayanya, pakaiannya, barang kemasnya dan lain-lain. Perempuan dijadikan mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Sebab itu dalam peristiwa Isra' wal Mikraj Rasulullah telah dipanggil oleh seorang wanita cantik. Lantas Jibril a.s memberitahu itulah dunia dan janganlah Nabi kita menyahut panggilan wanita itu nescaya umat baginda nanti akan terikat dengan keniakmatan dunia sahaja. Zaman sekarang wanita memang dijadikan tarikan untuk sesuatu. Jual kereta pun pakai wanita. Jual syampu.Jual jamu. Minum kopi hatta jual tayar kereta pun digunakan wajah wanita yang lantas menimbulkan kemusykilan kita sama ada yang hendak dijual itu tayarnyakah atau perempuan itu?Lelaki hanya layak untuk iklan jual beras saje.Kerana itu wanita adalah sesuatu perkara yang dijadikan indah pada pandangan manusia.

Nukilan Faizal FA

Pages